OB欧宝体育

当前位置:首页 > 就医指南 > 楼层分布
楼层分布
作者:admin     发表日期:2019-08-14 21:37:00      浏览次数:

 

OB欧宝体育门诊楼各科诊室分布

 楼层                                                       科室

 一楼                                                       挂号                                                     门诊大厅西侧

                                                                门诊收费处                                         门诊大厅西侧

                                                                门诊西药房                                         门诊大厅东侧

                                                                门诊中药房                                         门诊大厅东侧

                                                                门诊中成药房                                     门诊大厅东侧

                                                                药物咨询                                             门诊大厅东侧

                                                                骨科                                                    东南区

                                                                封闭室                                                东南区

                                                                门诊手术、换药室                                东南区

                                                                普外 一、二、三 、四科                      西南区

                                                                消化内科                                              西南区

                                                                简易门诊                                              西南区
 

 二楼                                                       小儿内科                                             东北区

                                                                小儿外科                                            东北区

                                                                肾内科                                                 东南一区

                                                                泌尿外科                                             东南一区

                                                                呼吸内一科                                         东南二区

                                                                呼吸内二科                                         东南二区

                                                                神经内科                                             西北区

                                                                神经外科                                             西北区

                                                                功能神经外科                                     西北区

                                                                频脑电图                                             西北区

                                                                脑电图室                                             西北区

                                                                肌电图                                                 西北区

                                                                心血管内科                                         西南区

                                                                心电图、踏车实验室                            西南区

                                                                心外科                                                 西南区

                                                                 胸外科                                                 西南区

                                                                 医技门诊                                             西南区
 

 三楼                                                        生殖遗传科                                          东北区

                                                                 妇产一科                                             东南区

                                                                 妇产二科                                             东南区

                                                                 西医眼科                                             西北区

                                                                 中医眼科                                             西北区

                                                                 内分泌一、二科                                   西南区

                                                                 血液科                                                西南区

                                                                 风湿免疫科                                        西南区

                                                                 肿瘤科 一、二、三、四                      西南区

                                                                 老年一科                                            西南区

                                                                 老年二科                                            西南区

                                                                 核医学科                                            西南区
 

 四楼                                                        医疗美容科                                         东北区

                                                                 疼痛门诊                                            东北区

                                                                 口腔科                                                东南区

                                                                 烤瓷室、特诊室                                 东南区

                                                                 耳鼻喉科                                           西北区

                                                                 中医科                                               西北区

                                                                 皮肤科 性病科                                  西南区

                                                                 心理疾病科 (神经内四科)                      西南区

                                                                  康复科                                              西南区

栏目热点
就医指南